Kompletní pravidla soutěže Společnost Linia hledá krásu v mnoha podobách

 
1. Pořadatel soutěže:
Linia s.r.o.
Nám. Hraničářů 823
 541 01 Trutnov
IČ 26005573        
DIČ CZ26005573
www.linia.cz
(Dále jen „pořadatel“.)
 
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele www.linia.cz od pátku 7. 9. 2012 od 9:00 do pátku 28. 9. 2012 do 20:00.
Organizátor vylučuje ze soutěže fotografie došlé po době konání soutěže.
(dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“)
 
3. Účastníci soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující,
dále právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich
zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra
není platně získána a této osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116
Občanského zákoníku. (dále jen „účastníci“)
 
4. Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení
Podmínkou účasti v soutěži je odeslání soutěžního emailu na adresu soutez@linia.cz.
Email musí zahrnovat následující informace a přílohy:
 
Jméno, příjmení
Datum narození
Váha, výška
Velikost podprsenky
Plus cokoli, co chtějí účastníci sdělit – např. motivaci pro soutěžení.
K informacím je nutno připojit minimálně dvě fotografie – jedna celého těla v plavkách nebo spodním prádle a jedna portrétová.
 
Odesláním soutěžního formuláře souhlasí osoba s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů.
Došlé fotografie nebudou bez souhlasu soutěžících nikde zveřejněny. Osobní údaje nebudou poskytnuty
třetí osobě. Soutěže se může soutěžící zúčastnit v rámci své emailové adresy jenom jednou.
Soutěž je založena na zaslání emailu s výše popsanými náležitostmi a osobním úsudku pořadatele.
 
 
Výhra v soutěži je následující:
Po skončení soutěže vybere pořadatel dle svého uvážení ze všech došlých fotografií trojici nejzajímavějších žen.
Každá z výherkyň si odnese poukaz na nákup spodního prádla Linia v hodnotě 1000,-Kč a možná se stane
novou tváří společnosti Linia, která nafotí katalog spodního prádla pro rok 2013. V případě, že pořadatele soutěže
zaujme více dívek, nebude se zdráhat nafotit katalog i s nimi.
 
 
Výherci budou ohlášeni následovně:
Výherkyně soutěže budou pořadatelem kontaktovány emailem nebo telefonicky po vyhodnocení soutěže na uvedené
kontaktní údaje, které soutěžící uvedli v soutěžním emailu, načež s nimi bude dohodnut způsob a termín předání a uskutečnění výhry.
Nebude-li možné výherkyně kontaktovat, případně nebudou výherkyně na email či telefonní kontaktování reagovat nejpozději
do 15. 10. 2012, postupuje cena soutěžící, která byla další v pořadí.
Jméno a bydliště výherkyň bude uveřejněno na internetových stránkách pořadatele www.linia.cz.
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 
Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 
5. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do
databáze pořadatele, dále s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, čímž je myšleno
zasílání informací obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,
a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Účastník kdykoli může požádat o vymazání svého souhlasu a svých osobních údajů z databáze. Vždy mu bude vyhověno.
 
 

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené