Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Sídlo firmy:
Linia s.r.o.,
Nám. Hraničářů 823
Trutnov 54101

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.linia.cz

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky dle zákona 89/2012 sb. v platném znění.

Vymezení pojmů 

· Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

· Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

· Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

· Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

· Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.linia.cz jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, způsobem dopravy a platby a reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou (pokud je email vyplněn), ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás prosím kontaktujte.

3.Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro potvrzení, ověření nebo upřesnění objednávky.

4.Doklady k objednávkám, informace o přijetí objednávky, odeslání objednávky, jsou zasílány v elektronické formě  na emailovou adresu uvedenou zákazníkem. Daňový doklad, dodací list apod. je pak součástí balení. Zákazníci mají dále možnost si některé doklady stáhnout po přihlášení na naše stránky, pod svým uživatelským jménem a heslem.

5.Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

6.Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

7.Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

8.Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dodací podmínky.

1.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím firem zabývajících se poskytováním služeb tohoto druhu. Česká pošta, Zásilkovna, GLS apod.

2.Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno během 2-15 dnů. Pokud není zboží skladem, může dodací lhůta být až 6 týdnů, v tom případě neúčtujeme poštovné a balné. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

3.Ke každé dodávce zboží Vám bude zaslán daňový doklad.

4.Cena dopravy a balného je přímo úměrná výši objednávky a je v rozmezí 0,- až 122,- Kč. Aktuální cenu dopravy zjistíte po vložení zboží do košíku a přechodu do pokladny. V případě prominutí ceny dopravy a balného z důvodu množstevního odběru, bude tato cena doúčtována v případě požadavku na vrácení zboží pod tento množstevní odběr.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodejce.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Platební podmínky

- bankovním převodem

Složením peněžní částky nebo převodem peněž z vašeho účtu, na náš účet ve Fio bance Trutnov číslo 2400141581, kód banky 2010, jako variabilní symbol uveďte číslo vaší objednávky.

Pokud objednávka nebude zaplacena do 14ti dnů od jejího vytvoření, je automaticky stornována.

- na dobírku (hotově při převzetí zboží)

Dobírka je způsob doručení zboží, při kterém zaplatíte za zboží poštovnímu doručovateli v hotovosti penězi.

- hotově, kartou

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Výměna zboží :

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží v originálním neporušeném balení po předchozí domluvě vyměníme

Doporučený postup při výměně:

1.Nepoškozené zboží nám zašlete,  jako doporučený balík nejpozději do 20 dnů od zakoupení, na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám nově požadovanou velikost či barvu s ohledem na dostupnost. Náklady spojené s jednou výměnou 89,-Kč, nese v plné výši prodejce. V případě požadavku výměny výrobku za jiný, nese náklady na přepravu kupující. Z hygienických důvodů nemůžeme přijmout zpět zboží, které bylo již použito. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz. Toto se nevztahuje na již použité prádlo z hygienických důvodů.

2.Poškozené zásilky nepřebírejte, reklamujte je přímo u doručovatele. Linia s.r.o. nenese žádné náhrady za zboží poškozené přepravou.

Reklamační řád.

Případné reklamace, včetně rozporu s kupní smlouvou, vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

· jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

· jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

· na e-mailovou adresu provozovatele zasilka@linia.cz

· poštou na adresu dodavatele

· telefonicky na tel. č.: +420 499 84 00 86

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu společnosti odpovědné za dodávku zboží :

Linia s.r.o.
Nám. Hraničářů 823
541 01 Trutnov

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §1829 zákona 89/2012 sb. v platném znění, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující spotřebitel má podle občanského zákoníku právo již odeslané, či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání, na jím uvedené číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. 

V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Linia s.r.o.
Nám. Hraničářů 823
541 01 Trutnov

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávána věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu Zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, §20e, odst. d) Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz)

Program "Ověřeno zákazníky":

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.1.2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené